XE ĐẦU KÉO CHENGLONG H5 4X2 270HP

– TÊN SẢN PHẨM: XE ĐẦU KÉO CHENGLONG 270HP
– MÃ SẢN PHẨM : LZ4170H5AB
– ĐỘNG CƠ: YC6MK270-50
– TIÊU CHUẨN KHÍ XẢ: EURO V
– NĂM SẢN XUẤT: 2021