XE TẢI BEN CHENGLONG 260HP 6×4 – CẦU LÁP

– TÊN SẢN PHẨM: XE BEN CHENGLONG 260HP 6×4-CẦU LÁP
– MÃ SẢN PHẨM : LZ3250PDG
– ĐỘNG CƠ: YC6A260
– TIÊU CHUẨN KHÍ XẢ: EURO III
– NĂM SẢN XUẤT: 2017

Danh mục: