XE TẢI BEN CHENGLONG 310HP 8×4 – CẦU LÁP

– TÊN SẢN PHẨM: XE TẢI BEN CHENGLONG 8×4-CẦU LÁP
– MÃ SẢN PHẨM : LZ3313PEF
– ĐỘNG CƠ: YC6L310
– TIÊU CHUẨN KHÍ XẢ: EURO III
– NĂM SẢN XUẤT: 2017

Danh mục: