XE TẢI BEN CHENGLONG 340HP 6×4 (CẦU DẦU)

– TÊN SẢN PHẨM: XE TẢI BEN CHENGLONG 340HP 6×4-CẦU DẦU
– MÃ SẢN PHẨM : LZ3253QDL
– ĐỘNG CƠ: YCMK340- 33 (340HP)
– TIÊU CHUẨN KHÍ XẢ: EURO III
– NĂM SẢN XUẤT: 2017

Danh mục: