XE TRỘN BÊ TÔNG CHENGLONG 350HP 12M3

– TÊN SẢN PHẨM: XE TRỘN BÊ TÔNG 12M3
– MÃ SẢN PHẨM : LZ5250GJBH5DB
– ĐỘNG CƠ: YC6MK350-50
– TIÊU CHUẨN KHÍ XẢ: EURO V
– NĂM SẢN XUẤT: 2020

Danh mục: