XE TRỘN BÊ TÔNG CHENGLONG 385HP 14 M3

– TÊN SẢN PHẨM: XE TRỘN BÊ TÔNG 14M3
– MÃ SẢN PHẨM : LZ5250GJBH5DB
– ĐỘNG CƠ: YC6MK385-50
– TIÊU CHUẨN KHÍ XẢ: EURO V
– NĂM SẢN XUẤT: 2020

Danh mục: